Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκά Δίκτυα για τις Δασικές Πυρκαγιές


Με πολύ σημαντικά αποτελέσματα συνεχίζονται οι εργασίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC και συγκεκριμένα στο έργο με τίτλο... “EUFOFINET – European Forest Fire Networks” (Ευρωπαϊκά Δίκτυα για τις Δασικές Πυρκαγιές) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας), με σκοπό την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης τοπικής πιλοτικής στρατηγικής, βασισμένης σε σειρά εφαρμοσμένων καλών πρακτικών της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκλήρωσε τις ακόλουθες δράσεις: 1) συγκέντρωση και καταγραφή όλων των καλών πρακτικών που προτάθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τους εταίρους του έργου, 2) μελέτη της σκοπιμότητας και εφαρμοσιμότητας καλών πρακτικών άλλων περιοχών της Ευρώπης στους τομείς των τεχνικών παρέμβασης κατά την έναρξη πυρκαγιών, της εκπαίδευσης με εργαλεία προσομοίωσης, των στρατηγικών επιτήρησης περιοχών, εντοπισμού και πρόληψης πυρκαγιών, της χαρτογράφησης κινδύνων και των διαδικασιών τεχνικής αποκατάστασης καμένων περιοχών, 3) μετάφραση στα Ελληνικά του «Ευρωπαϊκού Γλωσσαρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές» που συντάχθηκε από την Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Northumberland (Ηνωμένο Βασίλειο) και το οποίο θα βοηθήσει στις διακρατικές επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης και διάσωσης, 4) ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Σχεδίου Δράσης – Εφαρμογής Καλών Πρακτικών για τις Δασικές Πυρκαγιές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 5) αποστολή εκπροσώπων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας και Βόλου σε εκπαιδευτικά εργαστήρια στη Γαλικία (Ισπανία) στις 27-28.09.2012 και στη Σιένα (Ιταλία) στις 08-09.10.2012, 6) συμμετοχή στο συνέδριο που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου 2012 για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου 2012 με τη διαβούλευση και ολοκλήρωση του τελικού Σχεδίου Δράσης – Εφαρμογής Καλών Πρακτικών για τις Δασικές Πυρκαγιές στη Θεσσαλία.almyrosinfo.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...