Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

Ποια έργα και μελέτες εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Εγκρίσεις Τευχών Δημοπράτησης για έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 2.897.442 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστού. 

Τα έργα και οι μελέτες αφορούν αναλυτικότερα τα εξής:

- Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Βελτίωση Παράπλευρης Οδού του Εθνικού Οδικού Δικτυού Φαρσάλων - Βόλου» προϋπολογισμού: 45.000,00 € (με ΦΠΑ)

- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Μετατόπιση Υφιστάμενων Αγωγών Υδροδότησης στις Παρακάμψεις Αρτεσιανού-Ριζοβουνίου», προϋπολογισμού 280.000 € (με ΦΠΑ)

- Έγκριση επαναληπτικής δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Γεφύρας Θεόπετρας επί του Ληθαίου Ποταμού» προϋπολογισμού 810.000 (με ΦΠΑ)

- Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Φωτισμός- Συντήρηση-Φύλαξη Σηράγγων Οδικού Δικτύου Τρικάλων (Ε΄ Εργολαβία), προϋπολογισμού 205.800 € με ΦΠΑ)

- Έγκριση Πρακτικών Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων ΒΝ 147 και ΒΝ 39 του Τ.Ο.Ε.Β. Μεγάρχης Τρικάλων», προϋπολογισμού 6.642,00€ (με Φ.Π.Α.)

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και πραγματοποίησης ανοικτού διαγωνισμού υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «Μικρά Παράλληλα Έργα Αναδασμών Π.Ε Λάρισας » προϋπολογισμού: 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Καλαμπάκας Π.Ε Τρικάλων 2013» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Πύλης Π.Ε Τρικάλων 2013» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, Προϋπολογισμός έργου: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

- Εκπόνηση και εκτέλεση γεωφυσικής έρευνας στο φράγμα «Παναγιώτικο» Νεοχωρίου του Δήμου Ν. Πηλίου

- Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2013 » προϋπολογισμού 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...