Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IGMA ΙΙ για επαγγελματίες Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Προώθησης στην Εκπαίδευση & ΑπασχόλησηΜε μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο IGMA-ΙΙ: EU Integration Agent «Development of the European Professional Standard for effective counselling of the low-skilled into labour market through adult education», στις 13-14 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ στη Λάρισα, για επαγγελματίες συμβούλους ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.Ο γενικός στόχος του διετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ» KEE Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος, είναι η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού φορέων και οργανισμών που εργάζονται ως Σύμβουλοι Προώθησης στην Εκπαίδευση και την Απασχόληση ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.
Πιο αναλυτικά, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος IGMA-ΙΙ είναι:

Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Προφίλ «EU Integration Agent» για τους επαγγελματίες στον τομέα της παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας / προώθησης στην εκπαίδευση και απασχόληση.

Ανάπτυξη του αντίστοιχου Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «EU Integration Agent» και εκπαίδευση μέσω διακρατικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από τη συνεργασία φορέων του έργου, των επαγγελματιώνν και στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που ασχολούνται με την ένταξη των ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Ανάπτυξη Πακέτου εργαλείων το οποίο θα περιέχει πρακτικές μεθόδους, ασκήσεις και προσεγγίσεις οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους Σύμβουλους Προώθησης στην εκπαίδευση και την απασχόληση κατά την εργασία τους με άτομα που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών με βάση τις ΤΠΕ (Demo) ως πλατφόρμα δικτύωσης, συνεργασίας και οργάνωσης της πληροφορίας για χρήση από φορείς και Συμβούλους προώθησης στην εκπαίδευση και απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 5 οργανισμοί εκπροσωπώντας πέντε χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Τουρκία, Ολλανδία και Ελλάδα) συζήτησαν επί θεμάτων σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού φορέων και οργανισμών που εργάζονται ως Σύμβουλοι για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και απασχόληση ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026, κ. Αναστασοπούλου (email: anastasopoulou@dimitra.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...