Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου IGMA ΙΙ στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ στη Λάρισα

Map of Greece with EU flag
 (Photo credit: Wikipedia)

Συμμετοχή του ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IGMA ΙΙ (EU Integration Agent)


Ο γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού προγράμματος IGMA-ΙΙ: EU Integration Agent «Development of the European Professional Standard for effective counselling of the low-skilled into labour market through adult education»είναι η βελτίωση της κουλτούρας της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και την συμβουλευτική ανειδίκευτων ενηλίκων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να γίνουν πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος IGMA-ΙΙ είναι:

Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών Κατάρτισης «EU Integration Agent» για την επαγγελματική εκπαίδευση επαγγελματιών, οργανισμών που ασχολούνται με την ένταξη των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση στην εκπαίδευση ή την αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Προτύπου «EU Integration Agent» για τους επαγγελματίες στον τομέα της παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας / καθοδήγησης των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης με βάση τις ΤΠΕ (Demo) ως πλατφόρμα για τη σωστή χρήση από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η επαγγελματοποίηση του προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της συνεχούς κατάρτισης και διακρατικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από τη συνεργασία φορέων του έργου.

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ» KEE Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IGMA ΙΙ, που συντονίζεται από τον σουηδικό οργανισμό FOLKUNIVERSITETET της Uppsala και στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Τουρκία και Ελλάδα. Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και τη Παρασκευή Φεβρουαρίου 14 2014 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου IGMA ΙΙ στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ στη Λάρισα.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...